Plan zajęć pracowników i doktorantów Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.

„Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie

Więcej informacji: http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/


VI Konferencja Naukowa pt.: „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach

gospodarczych” w dniu 8 października 2020 r. w Kociszewie

Więcej informacji: http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/


Seminaria naukowe Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu odbywają
się w środy (co dwa tygodnie) od godz. 10:15 do 12:00