III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.

„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA W EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ”

organizowana w dniu 17 maja 2023 w Warszawie.

Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej oraz Katedrę Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Instytut Ekonomii i Finansów SGGW