Główna tematyka badań koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • Międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarki rolno-żywnościowej,
 • Powiązania krajowych rynków rolno-żywnościowych z rynkami europejskimi i światowymi,
 • Procesy koncentracji w gospodarce żywnościowej w kraju i na świecie,
 • Polityka rolna i handlowa,
 • Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi,
 • Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej i jej powiązania z gospodarką krajową,
 • Koniunktura gospodarcza, w tym w gospodarce żywnościowej,
 • Ceny w sektorze rolno-żywnościowym,
 • Modelowanie rynków rolno-żywnościowych i prognozowanie w agrobiznesie,
 • Ekonomika produkcji rolniczej, w tym gospodarstw ekologicznych,
 • Bezpieczeństwo żywnościowe,
 • Ekonomiczne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • Systemy logistyczne a środowisko,
 • Rynek nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami,
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.