formularz rejestracyjny on-line | Komunikat 1| Komunikat 2

VI Konferencja Naukowa p.t.
AKTUALNE TENDENCJE
W MIĘDZYNARODOWYCH
STOSUNKACH GOSPODARCZYCH

Kociszew 15.10.2020

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

  TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Cyfryzacja w handlu międzynarodowym
 2. Cyfryzacja usług finansowych
 3. Zastosowanie innowacji technologicznych w administracji publicznej
 4. Międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej
 5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej a pandemia Covid-19
 6. Rynek pracy a nowe technologie
 7. Inteligentne rolnictwo
 8. Rozwój infrastruktury mobilnej – Internet rzeczy
 9. Smart City w aspekcie ekonomicznym
 10. Korzyści skali platform on-line
 11. Zastosowanie cyfryzacji w dobie pandemii Covid-19

  KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący­ ­­– Dziekan WE SGGW
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dyrektor IEiF SGGW
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elżbieta Kacperska

 KOMITET REDAKCYJNY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Janusz Majewski

  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
 • dr inż. Janusz Majewski – wiceprzewodniczący
 • mgr Katarzyna Brzychcy– sekretarz
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Anna Twardowska

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line na stronie: www.kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew     do 10.10.2020
 • Wpłata konferencyjna                        do 10.10.2020
 • Przesyłane teksty podlegają recenzji naukowej, będą opublikowane jako:
 1. Rozdział w monografii naukowej „Gospodarka cyfrowa we współczesnym świecie” Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 Dz. U. 2019, poz. 392).

Rozdział w monografii w języku polskim powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami redakcji zamieszczonymi na stronie: http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew/

 

Teksty należy przesłać do 31.10.2020

 1. Artykuły w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego w języku polskim lub angielskim. Terminarz nadsyłania referatów do kolejnych numerów:

Zeszyt 4/2020                      do 15.10.2020

Zeszyt 1/2021                      do 15.01.2021

Zeszyt 2/2021                      do 15.05.2021

Zeszyt 3/2021                      do 15.07.2021

Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: http://prs.wne.sggw.pl/

 • Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: konferencja_msg@sggw.pl

 

          ORGANIZACJA KONFERENCJI

 • rejestracja uczestników – Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
 • przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy.

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI (zależne od sytuacji epidemiologicznej dotyczą wariantu 1 i 2 lub 3 i 4)

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 900 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje rozdziału w monografii, publikacja rozdziału w monografii, wyżywienie  oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji z referatem bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego wynosi 300 zł. (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),

Wariant 3 – koszt uczestnictwa on-line w konferencji wraz z publikacją rozdziału w monografii 700 zł,

Wariant 4 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem, bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 300 zł (dla wariantu 1) lub jest bezpłatna dla wariantu 3,
 • Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 20.09.2020 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

Bank PEKAO S.A. o/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

w tytule przelewu należy wpisać subkonto:

507-20-910300-S00190-99 oraz imię i nazwisko uczestnika/ów

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

 

mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

SGGW w Warszawie, blok V pok. 25

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel. (022) 5934103 lub (022) 5934102

fax. (022) 5934101,

email: konferencja_msg@sggw.pl