Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul.  Nowoursynowska 166, blok 5, pok. 25
02-787 Warszawa
tel.: (+48 22) 59 34 102, 59 34 103,
tel/fax.: (+48 22) 59 34 101,
e-mail: kemiag@sggw.edu.pl
NIP: 525-000-74-25