Komunikat 1 | Komunikat 2 | Rejestracja on-line (do 31.05.2023)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

 

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.

GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Komunikat pierwszy

Warszawa – Rogów, 29-30 czerwca 2023

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym sektorem rolno-żywnościowym oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich,
 • polityka państwa i jej wpływ na rozwój gospodarki rolno-żywnościowej,
 • procesy globalizacji i integracji w gospodarce rolno-żywnościowej,
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji,
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej,
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania,
 • łańcuch marketingowy żywności,
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe,
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki żywnościowej,
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich,
 • zasoby naturalne i ocena oddziaływania na środowisko,
 • sektorowe implikacje konfliktu na Ukrainie,
 • wpływ pandemii COVID-19 na sektor rolno-żywnościowy,
 • rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich na Mazowszu.

 

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW (przewodniczący­)
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. IERiGŻ-PIB
 • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko

 KOMITET REDAKCYJNY

 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Janusz Majewski

  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Marcin Idzik (przewodniczący)
 • dr inż. Janusz Majewski (sekretarz)
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr Joanna Stefańczyk
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Katarzyna Brzychcy
 • mgr Marta Skrzypczyk

Publikacje:

 1. Monografia naukowa współautorska – monotematyczna publikacja do 5 autorów z różnych ośrodków bez oznaczania rozdziałów. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MEiN – 120 pkt). Publikacja w języku polskim. Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnych pod tytułami nawiązującymi do tematyki konferencji:
 • Szanse i zagrożenia rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Handel międzynarodowy w warunkach ryzyka i niepewności
 • Czynniki prorozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich na Mazowszu.

Wydanie monografii jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby Autorów rozdziałów, których tematyka zostanie zaakceptowana przez komitet redakcyjny. Możliwa jest też zmiana tematu monografii w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń o jednorodnej tematyce.

Organizatorzy konferencji zapewniają osobę, która będzie prowadziła proces przygotowania i wydania poszczególnych monografii.

 

Pełne teksty opracowań należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: global@sggw.edu.pl

 1. Artykuł w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego (20 pkt wg MEiN). W każdym zeszycie publikowane będą zarówno artykuły w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do pisania artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów na stronie: https://prs.sggw.edu.pl/about/submissions

Kalendarium:

 • Przesyłanie zgłoszeń konferencyjnych – do 31.05.2023
 • Akceptacja tematyki do monografii – do 15.06.2023
 • Opłata konferencyjna – do 15.06.2023
 • Przesyłanie pełnych tekstów opracowań:
  • Przy wyborze publikacji  w monografii naukowej – do 30.06.2023
  • Przy wyborze publikacji artykułu w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
   • Zeszyt 2/2023 do 15.03.2023
   • Zeszyt 3/2023 do 15.06.2023
   • Zeszyt 4/2023 do 15.09.2023
   • Zeszyt 1/2024 do 15.01.2024

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji, najpóźniej do dnia 15.06.2023. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – uczestnictwo w konferencji z referatem, koszt: 500 zł.

Wariant 2 – uczestnictwo w konferencji z referatem i publikacją w monografii naukowej wieloautorskiej, koszt 2500 zł.

Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji z referatem i publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, koszt 500 zł.

 

W przypadku braku możliwości zorganizowania konferencji w formie stacjonarnej ze względu na pandemię COVID-19, konferencja odbędzie się on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS. W takim wypadku uczestnikom konferencji zostanie zwrócona kwota 500 zł, stanowiąca koszty noclegu, transportu, wyżywienia, uroczystej kolacji itp.

 

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-910300-U00322-99 oraz imię i nazwisko Uczestnika

 

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022) 5934103, fax (022) 5934101
e-mail: global@sggw.edu.pl

Obowiązek informacyjny