formularz rejestracyjny on-line | Komunikat 1| Komunikat 2

KATEDRA EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ I AGROBIZNESU

zaprasza na

VII Konferencję Naukową z cyklu
„AKTUALNE TENDENCJE
W MIĘDZYNARODOWYCH
STOSUNKACH GOSPODARCZYCH”

na temat”

 „GOSPODARKA ŚWIATOWA W DOBIE PANDEMII”

Konferencja odbędzie się  14.10.2021 za pomocą platformy MS Teams (on-line)

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW ma zaszczyt zaprosić Państwa na VII konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych” pod  przewodnim tematem – „Gospodarka światowa w dobie pandemii”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

  TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Globalne łańcuchy dostaw w dobie pandemii
 2. Handel międzynarodowy w dobie pandemii
 3. Międzynarodowe przepływy kapitału a pandemia
 4. Międzynarodowe przepływy siły roboczej a pandemia
 5. Rynek pracy w UE a pandemia
 6. Wyzwania dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej w dobie pandemii
 7. Zastosowanie cyfryzacji w dobie pandemii

  KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący­ ­­
 • prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, – Prorektor SGGW
 • dr hab. Mariusz Maciejczak – Dyrektor IEiF SGGW
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elżbieta Kacperska

 KOMITET REDAKCYJNY

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Janusz Majewski

  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
 • dr inż. Janusz Majewski – wiceprzewodniczący
 • mgr Katarzyna Brzychcy– sekretarz
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Anna Twardowska

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line na stronie: kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew      do 10.10.2021
 • Wpłata konferencyjna                            do 10.10.2021
 • Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: msg@sggw.edu.pl
 • Przesyłane teksty podlegają recenzji naukowej, będą opublikowane jako:

 

 1. Monografia naukowa współautorskamonotematyczna publikacja do 5 autorów z różnych ośrodków bez oznaczania rozdziałów. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 Dz. U. 2019, poz. 392). Publikacja w języku polskim powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami redakcji zamieszczonymi na stronie:  http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew-2021/

Teksty należy przesłać do 31.10.2021. O zakwalifikowaniu do publikacji decyduje Komitet Redakcyjny. Publikacja powstanie w przypadku zgłoszenia tekstów o jednorodnej tematyce.

 

 1. Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej „Gospodarka światowa w dobie pandemii” Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 Dz. U. 2019, poz. 392). Teksty należy przesłać do 31.10.2021. Rozdział w monografii w języku polskim powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami redakcji zamieszczonymi na stronie: http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew-2021/

 

Artykuły w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego w języku polskim lub angielskim. Terminarz nadsyłania referatów do kolejnych numerów:

Zeszyt 4/2021                      do 15.10.2021

Zeszyt 1/2022                      do 15.01.2022

Zeszyt 2/2022                      do 15.03.2022

Zeszyt 3/2022                      do 15.06.2022

Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: http://prs.wne.sggw.pl/

          ORGANIZACJA KONFERENCJI

 • rejestracja uczestników on-line
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • obrady w sesjach problemowych,
 • zakończenie konferencji.

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z publikacją w monografii naukowej współautorskiej (do 5 autorów) wynosi 1500 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, dwie recenzje monografii, publikację monografii),

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z publikacją  rozdział w monografii wynosi 900 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, dwie recenzje rozdziału w monografii, publikację rozdziału w monografii)

Wariant 3 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem, bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.

 

 

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 300 zł (dla wariantu 1) lub jest bezpłatna dla wariantu 3,
 • Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 20.09.2021 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

Bank PEKAO S.A. o/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

w tytule przelewu należy wpisać subkonto:

507-20-910300-T00235-99 oraz imię i nazwisko uczestnika/ów

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

 

mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

SGGW w Warszawie, blok V pok. 25

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel. (022) 5934103 lub (022) 5934102

fax. (022) 5934101,

email: msg@sggw.edu.pl