Plan zajęć pracowników i doktorantów Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim.