Komunikat 1 | Komunikat 2 | Rejestracja on-line (do 07.06.2021)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

SPONSOR

Warszawski Rolno-Spożywczy

Rynek Hurtowy S.A.

Warszawa 17 czerwca 2021

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniu 17 czerwca 2021 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się problematyką związaną z szeroko rozumianym sektorem rolno-żywnościowym oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przewidujemy, że tegoroczna konferencja odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka państwa i jej wpływ na rozwój gospodarki rolno-żywnościowej
 • procesy globalizacji i integracji w gospodarce rolno-żywnościowej
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zasoby naturalne i ocena oddziaływania na środowisko
 • zasoby ziemi rolnej
 • wpływ pandemii COVID-19 na sektor rolno-żywnościowy

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW (przewodniczący­)
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr hab. Dorota Komorowska
 • dr hab. Julian Krzyżanowski
 • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko

 KOMITET REDAKCYJNY

 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Janusz Majewski

  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Tomasz Klusek (przewodniczący)
 • dr inż. Janusz Majewski (sekretarz)
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Katarzyna Brzychcy
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Marta Skrzypczyk
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Anna Twardowska

Publikacje:

 1. Rozdział w Monografii Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U.2019, poz.392).
  Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnych pod tytułami nawiązującymi do tematyki konferencji:
 • Szanse i zagrożenia rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Gospodarowanie zasobami ziemi rolnej – uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne

Wydanie monografii jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby Autorów rozdziałów, których tematyka zostanie zaakceptowana przez komitet redakcyjny.

Rozdział w monografii w języku polskim powinien być opracowany zgodnie z poniższymi wymogami:

Ważne terminy:
Przesyłanie streszczeń rozdziałów (150-600 słów) do monografii na adres email: global@sggw.edu.pl do 07.06.2021
Akceptacja tematyki rozdziałów do monografii do 7.06.2021

 

Pełne teksty opracowań należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email:global@sggw.edu.pl

 1. Artykuł w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.
  W każdym zeszycie publikowane będą zarówno artykuły w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do pisania artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów na stronie: http://prs.wne.sggw.pl/informacje-dla-autorow/

Kalendarium:

 • Przesyłanie zgłoszeń konferencyjnych – do 07.06.2021
 • Przesyłanie streszczeń rozdziałów do monografii (przy wyborze wariantu 1) – do 31.05.2021
 • Akceptacja tematyki rozdziałów do monografii – do 7.06.2021
 • Opłata konferencyjna (przy wyborze wariantu 1) – do 15.06.2021
 • Przesyłanie pełnych tekstów opracowań:
  • Przy wyborze publikacji rozdziału w monografii naukowej – do 30.06.2021
  • Przy wyborze publikacji artykułu w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
   • Zeszyt 2/2021 do 15.03.2021
   • Zeszyt 3/2021 do 15.06.2021
   • Zeszyt 4/2021 do 15.09.2021
   • Zeszyt 1/2022 do 15.01.2022

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji, najpóźniej do dnia 15.06.2021. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – uczestnictwo on-line w konferencji z publikacją rozdziału w monografii, koszt: 850 zł.

Wariant 2 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.

Wariant 3 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem.

Wariant 4 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji bez referatu.

 

 

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-910300-S00283-99 oraz imię i nazwisko Uczestnika

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
e-mail: global@sggw.edu.pl